Etkin Performans Değerlendirme

Performans değerlendirme, kriter belirlemekten objektif gözlem yapmaya, hedef takip etmekten yüz yüze görüşmelere kadar karmaşık ve biraz da duygusal bir süreç. Bu eğitimde yöneticilerle objektif ve verimli bir performans değerlendirme sürecinin ipuçlarını paylaşacağız.

Bazı başlıklar ve uygulamalar:

  • SMARTER hedefler ve motivasyon dinamikleri
  • Eylem planı oluşturma ve uygulama
  • Görüşme standartları belirleme ve uyma
  • Sorularla istenilen bilgiyi alma ve ihtiyacı anlama
  • Rol oynama ve eylem planı uygulamaları
Katılımcı sayısı: 12 kişi
Süre: 1 gün
Özel programlarla ekibinizin takım ruhunu güçlendirin!
Yeni öğrenme yöntemleriyle bilginizi hayata geçirin!